Responsible Care | Програма
Отчет за дейността по Responsible Care през 2011 г. и мероприятия за 2013 г.
19.06.2013

През 2011 г. фирмите членове на RC са 31 на брой, като 6 от тях са със замразено членство, поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност. Това са „Ален Мак”АД-Пловдив, „Каумет” АД-Силистра, „Сипо трейдинг” ООД- Стара Загора, „Полимери”АД-Девня, „Партнерс комерс” АД- Девня и; „Полихим”ООД- Димитровград.

През юни 2012 г. в семейството на инициативата се включи като нов член фирма „ХСХ ХЕМИ“ ЕООД, гр.София с предмет на дейност "търговия с химически вещества".