Responsible Care | Програма
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2014 г., проведени и предстоящи мероприятия
05.05.2016

През 2014 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство нараства броят на фирмите със замразено членство поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност.

През 2014 година член на Камарата и на инициативата стана Трейд Комерс А и В ЕООД /Евромикс/, гр.Дупница, производител на смеси за строителството