Responsible Care | Програма
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2013 г., проведени и предстоящи мероприятия
05.05.2016

През 2013 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство, очевидно нараства броят на фирмите със замразено членство, поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност.

През 2013 година към инициативата се присъедини Фирма Брентаг България ЕООД с предмет на дейност търговия с химически вещества