Responsible Care | Програма
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2012 г. и проведените мероприятия през 2013
05.05.2016

През 2012 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 25. 6 са фирмите със замразено членство, поради обявена несъстоятелност или временно прекратена дейност. Това са „Ален Мак”АД-Пловдив, „Каумет” АД-Силистра, „Сипо Трейдинг” ООД-Стара Загора, „Полимери”АД- Девня, „Партнерс комерс” АД- Девня и „Полихим”ООД-Димитровград и няма вероятност те да възстановят дейността си.

През 2013 година към инициативата се присъедини и Фирма Брентаг България ЕООД с предмет на дейност търговия с химически вещества.