Responsible Care | Програма
Отчет за дейностите по Инициативата „Responsible Care-Отговорност и грижа“ за 2015 г., проведени и предстоящи мероприятия
18.10.2017

През 2015 година броят на фирмите, членове на Responsible Care с реална дейност е 21. При 33 броя връчени сертификати за членство нараства броят на фирмите със замразено членство поради прекратена дейност, отказ от членство в Камарата и др.

Проведени мероприятия през 2015 г.


• Семинар „Опазването на околната среда и здравето на хората – законодателство и ОТГОВОРНОСТ на химическите компании“ с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост – 16 април 2015, София, Централ Хотел Форум

• Работна среща „Добри практики по Responsible Care на химически фирми в България“ - ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА – 29 май 2015, със съдействието и при любезното домакинство на Агрия АД

• Семинар «Ефективно и отговорно използване на ресурсите“, с подкрепата на Световната и Европейска асоциации по химическа промишленост - 30 септември 2015, София, Централ Хотел Форум