Responsible Care | Документи
Проучване на прилагането и възприемането на Responsible Care в Европа
01.07.2013

През 2013 година беше направено проучване (самооценка) на прилагането и възприемането на Responsible Care в Европа. Резултатите от самооценката за Европа (по десетобална система) са общо 7 и осреднено от показатели от 2-ри до 8- ми – 7,1 . България стои на едно от челните места с обща оценка 8 и осреднено от показателите - 8,6.