Responsible Care | Документи
Ръководство на ICCA за докладване на резултатите от дейността на асоциациите
20.08.2012

Ръководен документ за асоциациите, използващи онлайн инструмента на Ръководната група на Responsible Care (RCLG) на ICCA за докладване на ключовите показатели за ефективност, както и състоянието на прилагането на Глобалната харта на Responsible Care и Глобалната продуктова стратегия (GPS).

През 2008 г. Ръководната група на Responsible Care (RCLG) разработи електронна система за докладване на ключови показатели за ефективност (KPI), както и на информацията за прилагането на Responsible Care, събирана преди това чрез проучването на RCLG. Очаква се членовете на RCLG да докладват ежегодно върху нужните параметри. Целта на събирането на тази информация е:

• Осигуряване на картина за действителното състояние по избрани показатели в областта на ЗБОС в компаниите, участващи в Responsible Care

• Осигуряване на средства за измерване на прогреса спрямо целите на Глобалната харта на Responsible Care

• Осигуряване на средства за измерване на прогреса спрямо целите на Глобалната продуктова стратегия (GPS) на ICCA.