За нас | Партньори

Българската камара на химическата промишленост е активен партньор на министерства и агенции, работодателски и браншови организации, национално представените синдикални организации в бранша и подобни организации в Европейския съюз.

  • CEFIC - Европейският Съвет на химическата промишленост  е базирана в Брюксел организация, представляваща Европейската химическа промишленост.  Създадена през 1972 г., тя представлява 29 000 фирми, които произвеждат около  една четвърт  от световната химическа продукция  и осигуряват работни места за 1,2 милиона  души.


  • ECEG  - Европейската група на работодателите от химическата промишленост  e организация за социалната политика на Европейската химическа промишленост и групира Националните федерации на работодателите от химическата промишленост на 24 страни. ECEG представлява около 10 000 фирми от химическата промишленост с повече от 1 милион работещи в тях.  ECEG e партньор във фамилията от европейски организации на  CEFIC и си сътрудничи с    BUSINESSEUROPE  и други секторни Европейски организации на работодателите.


  • EMCEF - Европейската федерация на работниците от минната, химическата и енергийната промишленост   организира 2,5 милиона работници от 35 страни и 128 национални синдикални организации. EMCEF е член на Европейската конфедерация на синдикатите  (ETUC). EMCEF  има дълъг опит в създаването и координирането на дейността на Европейските секторни съвети. Със повече от 200 Европейски секторни съвети EMCEF  е особено активен във формирането на един важен елемент на Европейския социален диалог.