Инициативи и проекти | Енергийна ефективност SPiCE 3

Нова online Платформа за подобряване на енергийната ефективност на предприятията от химическата промишленост

От април 2013 стартира нов европейски проект за повишаване на енергийната ефективност на химическата промишленост в Европа, по специално за малките и средни предприятия ( МСП).

Финансираният от програмата „Интелигентна енергия за Европа” проект „Платформа на химическата промишленост за подобряване на енергийната ефективност SPiCE3” цели да подпомогне химическите МСП, каквито са болшинството фирми в химическия бранш и които разполагат често с неизползуван потенциал за енергиен мениджмънт.

В координирания от CEFIC проект SPiCE3 участват 11 национални химически асоциаци, а техните фирми заедно реализират 4/5 от оборота на Европейската химическа промишленост. Мартина Бетке – мениджър на Енергийната програма на CEFIC каза при стартирането на проекта : “ Европейската химическа промишленост вече 20 години непрекъснато повишава енергийната си ефективност за сметка основно на големите фирми. Този проект се реализира, за да премахне разликата между тях и по-малките фирми, при които често липсват необходимото know-how, правилните инструменти за ефективен контрол на енергийните разходи и подход за енергийно ефективно производствено поведение”.

Проектът SPiCE3 е с продължителност 27 месеца и ще даде възможност на фирмите да се възползуват от съществуващите инструменти за енергийна ефективност и обмяната на добри практики чрез on-line Платформата, семинарите за промишлеността и следващите обучения на място. С инициативите на химическите фирми за повишаване на енергийната ефективност ще може да се кандидатства за присъждане на годишни награди по RESPONSIBLE CARE от раздел Енергийна ефективност.

Европейските страни, които участват в проекта чрез своите химически камари са Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Холандия, Швеция , Чешката Република и Финландия. Освен националните химически асоциации в проекта участват като партньори още консултантската фирма за енергийни услуги Challoch Energy от Белгия и Енергийна Агенция към Министерство на икономиката на Холандия.

Цената на енергията представлява около 50 % от общите производствени разходи в химическата промишленост. Фирмите се противопоставят на високите цени на енергията чрез намаляване почти наполовина на използваната енергия за единица продукция от 1990 до 2010, но МСП се нуждаят от подпомагане. МСП също са притискани от високите цени на енергията. Съществуващите инициативи на промишлеността като ръководения от CEFIC проект CARE+ energy efficiency programme, за обучение на МСП за успешен енергиен мениджмънт също ще се вградят в SPiCE3. MСП, които използваха CARE+ повишиха енергийната си ефективност с 10 до 15 %.

За повече информация се свържете с  Мартина Бетке , Cefic, mbe@cefic.be или на +32 (0)2 676 7367 ; Лиляна Домбалова , БКХП, ld@bcci2001.com или на +359 2 920 0573.

Проектът SPiCE3 се финансира по програмата Intelligent Energy Europe, координирана от Изпълнителната Агенция за конкурентоспособност и Иновации (EACI).

Семинар "Повишаване на енергийната ефективност на химическите компании в България"
12.10.2016

Българската камара на химическата промишленост организира на 6 октомври т.г.  семинар  „Повишаване на енергийната ефективност на химическите компании в България“. Семинарът се проведе...

Прочети още
Информационен бюлетин SPiCE³ - юли 2016
05.07.2016

Оползотворяване на биомаса в Свилоза  The Gold StandardВ края на 2015 г. „Свилоцел“ ЕАД регистрира Проект Котел за биомаса по Схема за доброволно намаление на емисии на парникови газове. Това...

Прочети още
Стартира втората фаза на SPiCE³
16.02.2016

В последните две и половина години проектът SPiCE³ помогна на Европейските химически фирми да намалят сметките си за енергия и да станат по–конкурентноспособни. Онлайн платформата SPiCE³ се оказа...

Прочети още
Енергийната ефективност отново начело на дневния ред на Европа
17.04.2014

SPiCE3 илюстрира в публичната консултация на ЕС: " Прогрес спрямо целите поставени за 2020 по отношение на енергийната ефективност и политическата рамка за енергийната политика до 2030", че енергийната ефективност...

Прочети още
Възможности за финансиране на проекти по енергийна ефективност
17.04.2014

Удължаване на крайния срок за подаване на проекти по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“   Преди една година беше обявена открита процедура за подбор на...

Прочети още
Споделяне на добри практики, енергийна ефективност и зелена икономика
22.04.2013

На 16 април се състоя семинар за членовете на Българската камара на химическата промишленост, организиран съвместно с Българска стопанска камара по въпроси от повишен интерес, свързани с новото законодателство. Една...

Прочети още