Инициативи и проекти | Енергийна ефективност CARE +

Проектът  CARE+    е финансиран от  програмата „Интелигентна енергия за Европа" на ЕК. Проектът  беше с продължителност 30 месеца - стартира на 01.10.2008 и приключи на 31.03.2011.

Главен Координатор  по проекта е CEFIC,  а основни партньори са Камарата на химическата промишленост на ПолшаКамарата на химическата промишленост на Италия  и България.

CARE+ подпомага  българските малки и средни предприятия  от химическата промишленост да подобрят своята енергийна ефективност.

Целите на CARE+ са:  

  • Разработване, тестване и предлагане на схема за енергийна  ефективност на МСП от химическата промишленост на ЕС
  • Разпространяване на най-актуална информация за енергийно ефективни технологии и системи за енергиен мениджмънт сред МСП  
  • Обучения и одит за определяне на възможностите за икономия на енергия и финансовата целесъобразност на подобни мерки
  • Подобряване на енергийната ефективност на химическата промишленост.