ДОБРЕ ДОШЛИ В УЕБ САЙТА НА БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ!
БКХП е създадена на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми на доброволна и професионална основа. БКХП представлява и защитава икономическите интереси на своите членове и на промишления сектор като цяло. Прочети още
ВАЖНО ЗА ВАС!

Семинар "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и специфични химикали"


със съдействието на ICCA и Cefic

Прочети още
Сефик - обзор на новините


Европейската химическа промишленост ще се опита да се справи с пропуските в данните в досиетата по REACH

Прочети още